Hello Fans 2020

Drazí příznivci,

přejeme vám úspěšný a pohodový rok 2020 a těšíme se na spoustu akci a vami!!

Zdar a sílu!